Jan.01

Linux Terminal Komutları

Tüm Linux sunucularında terminal ekranlarında bir çok komut kullanılmaktadır. Geçenlerde bi kaç tanesi gerektiği için bi araştırma yaptım ve karşıma şöyle bişi çıktı. Sizlerle paylaşayım dedim.

Buryun ;

A
apropos – whatis veritabanında anahtar sözcüğü arar
autoconf – yapılandırma betiklerini oluşturur
autoheader – configure betiği için bir şablon başlığı oluşturur
autoreconf – Üretilmiş yapılandırma dosyalarını günceller
autorun – CDROM sürücülerini özdevinimli dosya sistemine bağlar/ayırır ve bağladıktan sonra /cdrom_dizini/autorun komutunu çalıştırır
autoscan – Öncü bir configure.in üretir
autoupdate – bir configure.in’i daha yeni bir Autoconf’a günceller
B
base64 – veriyi base64 kodlar veya kodunu çözer ve standart çıktıya basar
basename – dosya isimlerinden dizin ve soneki ayırır
bc – Keyfî duyarlılıkta hesaplama dili
bunzip2 – sıkıştırılmış dosyaları açar
bzcat – dosyaları standart çıktıda açar
bzcmp – bzip2 ile sıkıştırılmış dosyaları karşılaştırır
bzdiff – bzip2 ile sıkıştırılmış dosyaları karşılaştırır
bzegrep – bir düzenli ifade için belirtilen bzip2 sıkıştırılmış dosyalarında egrep ile arama yapar
bzfgrep – bir düzenli ifade için belirtilen bzip2 sıkıştırılmış dosyalarında fgrep ile arama yapar
bzgrep – bir düzenli ifade için belirtilen bzip2 sıkıştırılmış dosyalarında grep ile arama yapar
bzip2 – blok sıralamalı dosya sıkıştırıcı v1.0.2
bzip2recover – zarar görmüş bzip2 dosyalarındaki verileri kurtarır
C
cal – bir takvim görüntüler
cat – dosyaları birleştirir ve standart çıktıya yazar
chage – kullanıcı parolasının son kullanma tarihini değiştirir
chattr – Bir Linux genişletilmiş ikinci sürüm dosya sisteminin üzerinde dosya özniteliklerini değiştirir
chfn – kişisel bilgilerinizi değiştirir
chgrp – dosyanın grup iyeliğini değiştirir
chmod – dosya kip bitlerini değiştirir
chown – dosyanın sahibini ve grubunu değiştirir
chroot – özel kök dizini ile komut ya da etkileşimli kabuk çalıştırır
cksum – dosya içindeki baytları sayar ve sağlamasını yapar
clear – uçbirim ekranını temizler
cmp – iki dosyayı karşılaştırır
comm – sıralanmış iki dosyayı satır satır karşılaştırır
compress – verileri sıkıştırır (sürüm 4.1)
cp – dosya ve dizinleri kopyalar
crontab – bağımsız kullanıcılar için crontab dosyalarının bakımını ve işletilmesini sağlar (V3)
cryptdir – bir dizindeki bütün dosyaları şifreler
csplit – bir dosyayı bağlamsal satırlara göre bölümlere ayırır
cut – dosyaların her satırından belli bölümleri siler
D
date – sistem tarih ve saatini görüntüler veya ayarlar
dd – bir dosyayı dönüştürür ve kopyalar
decryptdir – bir dizindeki bütün dosyaları deşifre eder
df – dosya sisteminin disk alanı kullanımını gösterir
diff – iki dosya arasındaki farklılıkları bulur
diff3 – üç dosya arasındaki farkları bulur
dir – dizinlerin içindekileri listeler
dircolors – ls için renkleri ayarlar
dirname – dosya isminin sonundan dizin olmayan kısmı ayırır
dnsdomainname – sistemin DNS alan ismini gösterir
domainname – sistemin NIS/YP alan ismini atar ya da gösterir
du – yaklaşık dosya alanı kullanımı
E
echo – tek satırlık bir metin görüntüler
env – değiştirilmiş ortamda komut çalıştırır
expand – sekmeleri boşluklarla değiştirir
expr – ifadeleri değerlendirir
F
factor – sayıları asal çarpanlarına ayırır
false – hiçbir şey yapmaz, başarısız olur
fmt – paragraf metnini yeniden biçimler
fold – her satırı belirtilen genişlikten katlar
free – sistemdeki kullanılmış ve serbest belleklerle ilgili bilgi verir
G
getty – uçbirim kipini, hızını ve hat disiplinini ayarlar
groups – kullanıcının üyesi olduğu grupları basar
gunzip – sıkıştırılmış dosyaları açar
gzcat – sıkıştırılmış dosyaları standart çıktıda açar
gzip – dosyaları sıkıştırır
H
head – dosyaların ilk 10 satırını basar
hostid – konağın sayısal betimleyicisini basar
hostname – sistemin konak ismini atar ya da gösterir
I
iconv – belirtilen dosyanın karakter kodlamasını değiştirir
id – kullanıcı kimliğini basar
ifnames – C dosyalarından önişlemci komutlarını çıkarır
install – dosyaları kopyalar, özniteliklerini ayarlar
J
join – iki dosyanın satırlarını ortak bir alanda birleştir
K
kill – süreçlere sinyal gönderir veya sinyalleri listeler
killall – ismi belirtilen süreçleri sonlandırır
L
ldd – paylaşımlı kütüphane bağımlılıklarını görüntüler
link – bir dosyaya bağ oluşturmak için link işlevini çağırır
ln – dosyalar arasında bağlar oluşturur
login – Kullanıcının sisteme girişini sağlar.
logname – kullanıcının ismini basar
ls – dizinlerin içindekileri listeler
lsattr – Bir Linux genişletilmiş ikinci sürüm dosya sisteminin üzerinde dosya özniteliklerini listeler
M
man – kılavuz sayfalarını biçimler ve görüntüler
manpath – man sayfalarının aranacağı yolu gösterir
md5sum – MD5 ileti özetini hesaplar ve sınar
mkdir – dizinleri oluşturur
mkfifo – FIFO’lar (isimli borular) oluşturur
mknod – blok veya karakter özel dosyalarını oluşturur
mv – dosyaları taşır (ismini değiştirir)
N
nice – işlem önceliğini değiştirerek bir dosyayı çalıştırır
nisdomainname – sistemin NIS/YP alan ismini atar ya da gösterir
nl – dosya satırlarını numaralar
nodename – sistemin DECnet düğüm ismini atar ya da gösterir
nohup – bir komutu uçbirimsiz ve bitir sinyallerini yoksayarak çalıştırır
O
od – dosyayı sekizlik veya başka bir biçimde dökümler
P
passwd – kullanıcının parolasını günceller
paste – dosyaların satırlarını birleştirir
patch – bir yama dosyasını orjinaline uygular
pathchk – dosya isimlerinin geçerliliğini ve taşınabilirliğini sınar
pico – Pine eposta istemcisi tarzında basit bir metin düzenleyici
pinky – basit bir `finger’ uygulaması; kullanıcı bilgilerini gösterir
play – ses aygıtında herhangi bir ses dosyasını çalar
pr – metin dosyalarını yazıcıda basılacak biçime dönüştürür
printenv – ortamı tamamen veya kısmen basar
printf – veriyi biçimler ve basar
ptx – dosya içeriğini karılmış olarak basar
pwd – içinde bulunulan dizinin ismini basar
R
readlink – bir sembolik bağın değerini gösterir
rec – sesi bir ses dosyası biçiminde kaydeder
rm – dosya ve dizinleri siler
rmdir – boş dizinleri siler
rsync – rcp yerine daha hızlı ve esnek bir araç
S
scp – güvenli kopyalama (uzaktan erişimle dosya kopyalama komutu)
sdiff – iki dosya arasındaki farklılıkları bulur ve etkileşimli olarak katıştırır
seq – bir sayı dizisi basar
sha1sum – SHA1 ileti özetini hesaplar ve sınar
sha224sum – SHA224 ileti özetini hesaplar ve sınar
sha256sum – SHA256 ileti özetini hesaplar ve sınar
sha384sum – SHA384 ileti özetini hesaplar ve sınar
sha512sum – SHA512 ileti özetini hesaplar ve sınar
shred – içeriğini gizlemek bazan da silmek için dosyanın üzerine yazar
shuf – satırları rasgele karar
sleep – belli bir süre geciktirir
sort – metin dosyalarını satırlarını sıralar
split – bir dosyayı parçalara ayırır
ssh – OpenSSH SSH istemcisi (uzaktan oturum açma aracı)
stat – bir dosyanın veya dosya sisteminin durumunu gösterir
stty – uçbirim hat ayarlarını basar ve değiştirir
su – başka bir kullanıcı ve grup kimliği ile bir kabuk çalıştırır
sum – bir dosyadaki blok sayısını ve sağlama toplamını basar
sync – dosya sistemi tamponlarını boşaltır
T
tac – dosyaları ardarda sondan başa doğru basar
tail – dosyaların son kısmını basar
tee – standart girdiyi dosyaya ve standart çıktıya kopyalar
top – süreçleri gösterir
touch – dosyanın zaman damgalarını değiştirir
tr – karakterleri çevirir veya siler
true – hiçbir şey yapmaz, başarılı olur
tsort – düzgün doğrusal sıralama yapar
tty – standart girdiye bağlı terminalin dosya ismini basar
U
uname – sistem bilgilerini gösterir
uncompress – sıkıştırılmış verileri açar
unexpand – boşlukları sekmelerle değiştirir
uniq – yinelenen satırları atlar ve raporlar
unlink – bir dosya bağını silmek için unlink işlevini çağırır
uptime – sistemin ne kadar zamandır çalıştığını söyler
uucp – Unix’den Unix’e kopyalama
V
vdir – dizinlerin içindekileri listeler
X
xgettext – gettext dizgelerini kaynak dosyasından seçer
xmllint – komut satırı XML aracı
xmlto – bir XSL dönüşüm dosyasını bir XML belgesine uygular
xsltproc – komut satırı xslt işlemcisi
Y
ypdomainname – sistemin NIS/YP alan ismini atar ya da gösterir
Z
zcat – sıkıştırılmış verileri standart çıktıda açar.
Kaynak : Belgeler.org

Linux
Share this Story:
  • facebook
  • twitter
  • gplus

About Muzaffer Ali AKYIL

Merhabalar, Adım Muzaffer Akyıl, Bilgi teknolojileri ile içli dışlı, teknolojiyi yakından takip eden, web ve masaüstü programlama ile uğraşıp, saatlerce kastığı şeyleri hiç bir karşılık beklemeden paylaşmayı amaç eden biriyim.


Yorumlar(1)

  1. javacikiz
    3277 days önce

    merhaba, yazı için teşekkürler.

Bir yorum bırak

 

Comment